LLP angliskas skaidrus

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMA GRUNDTVIG programos daugiašalis projektas
Projekto numeris: 538286-LLP-1-2013-1-LT-GRUNDTVIG-GMP
“Jaunų suaugusiųjų pagrindinių kompetencijų, reikalingų įsidarbinant/darbe vystymas ir tobulinimas (Euro-folio)”


DSC_1262

 

 

Eurofolio projekte vykdomas darbdavių nuomonės tyrimas

Jaunimo nedarbas yra viena aktualiausių ekonominių ir socialinių problemų Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje. Šios problemos sprendimo būdų ieško įvairios Lietuvos Respublikos institucijos, yra parengta įdarbinimą skatinančių programų, kurios turi teigiamą įtaką jaunimo nedarbo mažėjimui. Tačiau skaudžiausia problema lieka nesimokančių ir jokios kvalifikacijos neturinčių jaunų bedarbių užimtumas.

Šiaulių teritorinės darbo biržos duomenimis, iki 2014 metų liepos 1 d. Šiaulių teritorinėje darbo biržoje užsiregistravo 2715 jaunuolių iki 29 metų amžiaus. Jie sudaro 17,6 proc. visų darbo biržoje užsiregistravusių bedarbių. 41,4 % jaunų bedarbių neturi profesinės kvalifikacijos. Iš jų 31,3 % turi vidurinį ar pagrindinį išsilavinimą, 9,6 % – pradinį bei 1 % jaunų bedarbių buvo be pradinio išsilavinimo.

Neturint profesinio, o kartais ir mokyklinio pasirengimo yra gana sunku integruotis į profesinę rinką. Tokiu atveju labai svarbios tampa turimos bendrosios kompetencijos ir įgūdžiai. Juos atskleisti gyvenimo aprašyme (CV) ar trumpo pokalbio su darbdaviu metu yra labai sudėtinga. Todėl VšĮ „Socialinių inovacijų centro“ vykdomas Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig programos daugiašalis projektas “Jaunų suaugusiųjų pagrindinių kompetencijų, reikalingų įsidarbinant/darbe vystymas ir tobulinimas (Euro-folio)” siekia sukurti dokumentą, kuriame būtų pažymėta, kokias kompetencijas asmuo yra įgijęs – Įgytų kompetencijų sertifikatą.

Tam, kad dokumentas būtų naudingas ir darbdaviui, ir darbuotojui, pirmiausia vykdoma darbdavių apklausa, kuria siekiama išsiaiškinti, kokios  darbuotojo kompetencijos ir įgūdžiai yra svarbūs įvairiose verslo srityse ir įvairaus dydžio įmonėse.

Anketą darbdaviams galima rasti paspaudus nuorodą:

http://pollmill.com/f/klausimynas-darbdaviams-gqwwu4q/answers/new.fullpage